Economska diplomatija Rusije

Economska diplomatija Rusije

Авторы: Зонова Татьяна Владимировна
Zonova T. Economska diplomatija Rusije / T. Zonova // Leksikon. Ekonomske diplomatije i medunarodnog poslovanja. - Beograd: Institut za ekonomsku diplomatiju, 2013. - P. 126-128.


    Složenost savremene ekonomsko-diplomatske aktivnosti uslovila je specifičnu formu Leksikona. Leksikon sadrži dvadeset četiri eseja i 628 odrednica. Pored usko specijalizovanih tema, kao što su eseji o modelima ekonomske diplomatije (Ekonomska diplomatija EU, Kine, Rusije, Indije, Srbije, Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Makedoniji), u Leksikonu su našli mesto i eseji opštijeg značenja, a čija tematika ima odgovarajući značaj za uspešno odvijanje međunarodne ekonomske saradnje i međunarodnog poslovanja.Ключевые слова: ekonoms ka diplomatija, Russija, globalizacija, makroekonomska, mikroekonomska diplomatija
Распечатать страницу