Rewolucja elit w Rosji poradzieckiej. W knige: “Rosja XXI wiek. Geopolityka.Gospodarka. Kultura.

Rewolucja elit w Rosji poradzieckiej. W knige: “Rosja XXI wiek. Geopolityka.Gospodarka. Kultura.

Авторы: Гаман-Голутвина Оксана Викторовна
Gaman-Golutvina O. Rewolucja elit w Rosji poradzieckiej. W knige: “Rosja XXI wiek. Geopolityka.Gospodarka. Kultura.” Red.M.Wilk. Lodz,2014

Распечатать страницу